Sık Sorulan Sorular

Bu teknolojinin temelleri yani beyinden gelen dalgaların ölçülmesi 100 yıl önde Hans Berger tarafıngan gerçekleştirildi. İlk aygıt bir oda kadardı. Gelişen teknoloji ile şu an avuç içine bile sığmaktalar. Kullandığımız cihaz beyne hiçbir sinyal göndermiyor aksine sadece beyin sinyallerini dinliyor. Beyindeki tüm işlemler elektriksel nörotransmitler olduğu için onların yaymış olduğu elektromanyetik dalgayı cihaz sayesinde dinliyoruz.

2019’ a kadar Rusya ve çevresindeki ülkelerde kullanılmaktayken 2020 yılında uluslararası versiyonu dünya çapındaki yetişkin ve çocuklara fayda sağlayabilmesi için oluşturulmuştur.

Test esnasında ölçülen 7 biliş alanının her biri için ayrı bir kodlama sistemi mevcuttur. Testin uygulayıcıları her alana özgü kodu girerek 7 biliş alanının ölçümünü ayrı ayrı yapaktadır. O an da hangi alandan sinyal alınmak isteniyorsa o alana ait kod girilerek o alanda beynin en yüksek sinyalinin yakalanmasını sağlayacak özel psikolojik sorular yönetilmektedir.

Hem çocuklar hem de yetişkinler ile psikologlar, çocuk gelişimciler ya da alanında uzman öğretmenlerimiz ilgilenmektedir. Test odasında öncelik çocuğa ya da yetişkine testin anlatılması, kişilerin herhangi bir denemeye tabi tutulmadığının anlatılmasıdır. Kullandığımız soruların hiçbirinin doğru cevabının olmadığı asıl esas olanın kişinin ya da çocuğun verdiği cevaplar olduğunu test edilecek kişiye o kişinin yaşına indirgenerek anlatılması temel prensiplerimizdendir.

Verbatoria kesinlikle bir zeka testi değildir. Bu testin kullanılmasındaki asıl amaç sadece matematik alanında olan bir çocuğa zeki diyemeceğimizin çocuğumuzun gerçek potansiyeli hangi alandaysa o alanda yapabileceklerine hakim olmasını sağlamaktır. Her çocuğun biricik olduğu esas alınarak doğru tespitlerle ebeveynleri doğru yönlendirmek, çocukların geleceklerie ışık tutmak tek amaçtır.